• Nationellt samarbete för hållbar vattenanvändning

  Det är bara vatten kampanj
  Sveriges VA-aktörer går ihop i en nationell kampanj för att öka kunskapen om naturresursen vatten, vårt viktigaste livsmedel. Ronneby Miljöteknik är en av över 100 VA-organisationer och kommuner i Sverige som har gått samman för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning.


 • Helikopterbesiktning av vårt luftledningsnät.

  Helikopterbesiktning
  Under måndag 26 april samt tisdag 27 april kommer vi att göra en besiktning av vårt luftledningsnät för att hitta eventuella fel och att förebygga framtida störningar. Detta kommer ske med helikopter på låg höjd.


 • Entreprenadingenjör sökes!

  vi söker entreprenadingenjör
  Vi söker nu en entreprenadingenjör till projektavdelningen. Som entreprenadingenjör har du ett samordningsansvar för entreprenadverksamheten på Ronneby Miljö & Teknik AB. Målet är att utveckla en samlad bild av entreprenadverksamheten och tillhörande arbetssätt inom våra entreprenader.


 • Resultat av dagvattenundersökning.

  Dagvattenundersökning
  Resultat från den undersökning av dagvatten- och spillvattenanslutningar som gjordes under sista delen av år 2020 kommer att skickas ut brevledes till de fastigheter som har någon slags anmärkning.


 • Regnvattentunna

  Regnvattentunna
  Samla regnvattnet i en tunna och skörda varma och torra dagar! Då hjälper du till att minska risken för översvämning samtidigt som du sparar på vårt värdefulla dricksvatten.


 • Grovavfall i storsäck!

  Grovavfall i storsäck
  Du har väl inte missat att du kan få ditt grovavfall och trädgårdsavfall hämtat i storsäck?


 • Kundtjänst stänger 12.00 skärtorsdag.

  glad påsk
  Skärtorsdag, 1 april, stänger vi kundservice klockan 12.00. Långfredagen och annandag påsk håller vi stängt.