• 19 jul

  Akut vattenbrist fortsätter i kommunen

  vattenbrist fortsätter
  Igår, onsdag, fick kommunens vattenreserver äntligen njuta av lite regn men det hjälper tyvärr inte på långa vägar mot vår brist på dricksvatten.

 • 18 jul

  Nya semestertider för kundtjänst på fiberavdelningen.

  semstertider för fibers kundtjänst
  Vardagar: 10:00 - 12:00 Tel: 0457-61 88 20 Email: fiber@miljoteknik.ronneby.se

 • 11 jul

  Ont om vatten i brunnen?

  Ont om vatten i brunnen?
  Om du har akut brist på dricksvatten och inte kan lösa det på annat sätt, finns det möjlighet för storkonsumenter boende i Ronneby kommun att mot avgift hämta vatten vid reningsverket i Rustorp.

 • 9 jul

  Bevattningsförbud gäller nu i Ronnebykommun!

  bevattningsförbud i ronneby och kallinge
  Torkan och den ihållande värmen gör nu att bevattningsförbud i Ronneby och Kallinge dricksvattenförsörjningsområde gäller med omedelbar verkan

 • 20 jun

  Framkomlighet vid avfallshämtning

  Framkomlighet vid avfallshämtning
  Framkomligheten är en viktig aspekt när det gäller avfallshämtning. Renhållningsfordonen körs dagligen ute på våra vägar och gator flera timmar om dagen. Vägar och gator är arbetsplatser för de chaufförer som hämtar avfall.

 • 11 jun

  Tips i sommarvärmen!

  Sommaräng med fyrfackskärl
  Under sommaren kan det ibland uppstå problem med flugor, larver och dålig lukt i det bruna kärlet för matavfall, detta gäller även facket för matavfall i fyrfacksskärlen. Här är några tips som underlättar under sommarvärmen.

 • 5 jun

  Nya vattenledningen Karlsnäs-Brantafors

  Schakt med vattenledning.
  Arbetet med att lägga den nya vattenledningen har påbörjats