Kommunalråd och oppositionsråd

I Ronneby kommun finns tre kommunalråd, dvs  hel- eller deltidsanställda politiker.

  • Roger Fredriksson (M) är kommunstyrelsens ordförande, heltidsanställd.
  • Nicolas Westrup (SD) är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, deltidsanställd
  • Ola Robertsson (S) är kommunstyrelsens 2:e vice ordförande,  deltidsanställd (oppositionsråd).