AB Ronneby Helsobrunn

AB Ronneby Helsobrunn är moderbolag i Ronneby kommuns bolagskoncern, och har till uppgift att arbeta för samordning och effektivisering av bolagens verksamhet.

I koncernen ingår Ronneby Miljö & Teknik AB (elnät, fjärrvärme, VA, renhållning och IT-bredband) inkl dotterbolag, det fastighetsförvaltande bolaget AB Ronneby Industrifastigheter inkl dotterbolag samt allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget AB Ronnebyhus. Bolaget ägs i sin helhet av Ronneby kommun.

Här publiceras bolagets protokoll och redovisning under året. Tidigare års protokoll begärs ut från ekonomienheten.

Bolagstyrelsens ordförande
Roger Fredriksson
roger.fredriksson@ronneby.se

VD
Carl-Martin Lanér
carlmartin.laner@ronneby.se


Protokoll

Årsredovisning

Bolagsordning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
AB Ronneby Helsobrunn Bolagsordning 2019-05-15.pdf Pdf, 30.8 kB. 30.8 kB 2023-01-26 10.21