IT-enheten

IT-enheten utgör kommunens och de kommunala bolagens serviceorganisation inom IT-området.

Vi ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunkoncernens IT-miljö som bland annat består av kommunikations-utrustning, backupsystem och säkerhetslösningar.

Vi leder även arbetet med kommunkoncernens digitalisering där målet är att vi ska kunna göra saker på nya sätt med hög kvalitet och god service som skapar största möjliga nytta för invånare, medarbetare, näringsliv och besökare.

Vi ansvarar för teknik och support till de som arbetar i Ronneby Kommun. Det innebär t.ex. samordning och administration vid inköp av hård- och mjukvaror, installation, konfigurering av PC-arbetsplatser.

Vi ska tillförsäkra samtliga verksamheter stabila och säkra systemlösningar inom IT-området och ska med hög kompetens och omvärldsbevakning se till att uppsatta mål uppnås.