Medborgarservice

Välkommen till Medborgarservice. Du hittar oss i Stadshuset direkt vid entrén. Här kan du ställa dina frågor om kommunen.

Du når oss på telefon, e-post och i sociala medier. Du är också välkommen att besöka oss. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig tillrätta. Vi finns i Stadshusets foajé.

Medborgarservice är framförallt inriktad på kommunala verksamheter, men du kan också ställa frågor som avser till exempel statliga myndigheter. Kanske vet vi svaret.

Vänd dig till Medborgarservice när du behöver

  • Upplysningar om kommunala verksamheter
  • Få svar på kommunala frågor av olika slag
  • Få veta vart du kan vända dig i den kommunala organisationen
  • Hämta broschyrer och andra kommunala trycksaker
  • Söka upplysningar på Internet