Kommunikation

Kommunikationsenheten är en stödverksamhet till kommunens olika förvaltningar, men producerar även eget material till Ronnebys invånare, besökare och företagare.

  • Vi arbetar med kommunal information och kommunikation, externt och internt
  •  Vi leder arbetet med kommunens publika och interna webbplatser
  •  Vi ger stöd och anvisningar om information och marknadsföring till andra kommunala verksamheter 
  •  Vi ansvarar för innehåll och uppdatering av den grafiska profilen
  • Vi kompetensutbildar kommunens anställda inom kommunikationsområdet
  •  Vi arbetar med idé, text och layout för trycksaker och annonser - digitalt och analogt