Enheten för strategisk samhällsutveckling

Enheten för strategisk samhällsutveckling verkar för hela kommunkoncernens utveckling.

Utvecklingsenheten arbetar med utveckling på en övergripande nivå. Enheten samlar kompetenser inom områdena cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle®, folkhälsa, hållbarhet och miljö, integration, internationell samordning, kris och beredskap, landsbygdsutveckling, kvalitet och trygghet.

Utvecklingschef
Krister Svensson
Telefon: 0457-61 84 27
krister.svensson@ronneby.se