Axplock 2023

Hur blir kommunala strategier till verklighet? Hur märker våra medborgare av våra satsningar i sin vardag? Vi har fem strategiska målområden som vi fokuserar på. Ta del av några av projekten som är med och skapar framtidens Ronneby. Här bjuder vi på några Axplock från 2023.

Varje år sammanställs den kommunala verksamheten i årsredovisningen. Det är budget, resultat, fördelning och nyckeltal. Men bakom alla siffror och uträkningar finns våra härliga verksamheter och deras goda insatser. Genom att ha strategiska målområden kan vi välja ut vilka idéer och projekt som passar för Ronneby kommuns framtid. På den här sidan kan du få en lite tydligare känsla för hur våra målområden omsätts till konkret verksamhet ute i verkligheten.

Målområde Barn och ungas behov

Attraktiv och trygg livsmiljö för alla

Tillväxt- och näringslivssamverkan

Strategiskt målområde: Ekonomi i balans för hållbar utveckling

Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsplats