Utdelning från Stiftelsen Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel

Stiftelsen har bildats genom sammanläggning av flera donationer som har sina ursprung i den forna brunnsepoken. Den årliga avkastningen får, efter vissa undantag, användas till bidrag åt "behövande personer för rekreation och rehabilitering eller dylikt".

En man i tidsenliga kläder från den forna brunnsepoken pumpar upp vatten ur Brunnskällan i Brunnsparken i Ronneby.

Brunnskällan i Brunnsparken i Ronneby

Ansökan om bidrag ska vara stiftelsen tillhanda senast den 19 november 2023 under adress:
Ekonomienheten
Att. Peter Nordberg
Stadshuset
372 80 RONNEBY
.

Ansökan ska innehålla redogörelse för sökandens civilstånd, ålder och ekonomiska förhållanden. Prövning av ansökningarna sker därefter av stiftelsens styrelse och ev. bidrag kommer att utbetalas i december månad.

/Styrelsen för Stiftelsen Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel