Artikeln publicerades 29 mars 2023

Digitala familjen - våra 6 digitala medarbetare

SAM, Len@, HaRry, Ronney, BerIT och Bosse ingår i Ronneby kommuns digitala familj.

Bildtext: SAM, Len@, HaRry, Ronney, BerIT och Bosse ingår i Ronneby kommuns digitala familj.

I Ronneby kommun har vi nu 6 digitala medarbetare, en hel digital familj som avlastar medarbetare från administrativa, monotona och tidskrävande arbetsuppgifter. De gör så att vi kan lägga mer tid på mer värdeskapande arbete och till exempel prioritera personliga möten med brukare, kunder, klienter, elever och besökare.

Ronneby kommun strävar vi hela tiden efter att använda rätt resurser till rätt saker. Som en del i detta arbetar vi kontinuerligt med att identifiera de administrativa arbetsuppgifter i verksamheten som är återkommande och tidskrävande. Automation kan vara ett sätt att effektivisera och frigöra tid, vilket varit framgångsrikt i flera av våra verksamheter.

Den digitala familjen består idag av 6 digitala medarbetare som arbetar i flera av kommunens verksamheter med olika teknik bakom. De har alla gemensamt att de frigör tid så att vi kan arbeta med mer värdeskapande arbetsuppgifter där vår kompetens behövs bättre. Vår digitala medarbetare Ronney arbetar till exempel på nätterna med att förbereda underlag till kvalificerade handläggare. Handläggarna möts av färdiga underlag när de kommer till jobbet och kan direkt börja med att gå igenom ärenden och fatta beslut efter de regelverk och lagar som gäller. Sedan får Ronney i uppgift att slutföra.

Två medlemmar i digitala familjen skapar direkt ökad tillgänglighet och service som kompletterande kontakt- och informationskanaler. De ersätter inte det mänskliga mötet utan bistår med ytterligare en väg för att få svar på vanliga frågor eller anmäla ankomst vid planerat besök till Stadshuset. Hela digitala familjen ser till att vi får mer tid för personliga möten med de vi är till för.

Vår digitala familj är jättebra exempel på hur vi kan använda digital teknik på ett effektivt sätt. Genom att frigöra tid och använda vår kompetens på rätt sätt skapar vi utrymmen för ytterligare utveckling men det innebär också en kvalitetssäkring och utgör en väldigt viktig del i vår kompetensförsörjning, säger Emma Hessbo, digitaliseringsstrateg i Ronneby kommun.

Fler digitala medarbetare på gång

 Just nu pågår utveckling av ytterligare två digitala medarbetare, en för Utbildningsförvaltningen och en för Miljöteknik.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta digitaliseringsstrateg Emma Hessbo, emma.hessbo@ronneby.se.

Läs mer om våra digitala familj här.