Artikeln publicerades 13 december 2022

Espedalsskolan övervakar miljön i realtid

Espedalsskolan är första skolan i Blekinge med sensorer som mäter luftkvalitet och ljudnivå i realtid. Dålig luft och hög ljudvolym påverkar allt från koncentrationsförmåga till arbetsro och med sensorerna syns det både direkt och över tid om någon åtgärd behöver göras.

I våras startade ett digitaliseringsinitiativ där IT-enheten och Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun samverkat med extern aktör. I somras sattes 76 stycken sensorer upp i Espedalsskolan lokaler för att mäta ljud och luft. Hela skolan, även den tillfälliga paviljongen, har försetts med sensorer i varje rum.

Jag hade tidigare sett hur man i Holland rustade skolor med utrustning för att mäta ljud och luft, och vet att jag ändå tänkte att det där kommer dröja länge tills det når Sverige och sen helt plötsligt fick just jag frågan om att få vara först ut, fantastiskt kul! säger Malin Holm, rektor på Espedalsskolan

I en portal, som rektor och medarbetare har tillgång till, presenteras en övergripande vy där man snabbt kan få en överblick på hela skolans luft- och ljudkvalitet. Utifrån rekommenderade värden presenteras rummens ljud och luft i realtid i färgerna grönt, gult eller rött och du får snabbt en bild av var du kanske behöver öppna ett fönster eller var du behöver påminna barnen om att sänka ljudnivån.

Den här satsningen sticker ut, inte bara i Blekinge, där vi är först ut utan även i Sverige där få har något liknande på plats, säger Emma Hessbo, digitaliseringsstrateg

Lösningen är ett stöd för rektor och pedagoger till att tidigt kunna fånga upp och åtgärda problem med arbets- och studiemiljön för att skapa bästa förutsättningar för lärande och kreativitet.