Artikeln publicerades 13 oktober 2022

Digitalisering i topp när priser delades ut för Bästa Framsteg

It_enheten får förstapris för Bästa Framsteg 2021

Vinnare av förstapriset för Bästa Framsteg blev IT-enheten som med sin nya digitala medarbetare BerIT satt Ronneby kommun på kartan genom sitt innovativa arbete. Andrapriset togs hem av Havsgruppen hemtjänst medan personalenheten knep tredjeplatsen.

Vid en prisceremoni på Ronneby Brunn korade kommundirektören Carl-Martin Lanér en vinnaren för Bästa Framsteg 2021. Vinnaren fick stolt ta emot den åtråvärda vandringspokalen som nu dekorerats med ytterligare en ingravering till minne av årets bästa utveckling inom kommunkoncernen.

Samtliga vinnare fick diplom och blomma för sin insats. Förstapristagarna fick en prischeck på 10 000 kronor medan andra- och tredjepristagarna erhöll en prischeck på 5000 kr vardera. Pengarna ska användas till fortsatt stimulans av utvecklings- och kompetenshöjande arbete.

Pristagare 2021 med motivering

Första placering
BerIT – IT-enheten, kommunledningsförvaltningen

Genom ett strukturerat och genomtänkt utvecklingsarbete där förändrat arbetssätt och effektivisering har bidragit till en ökad kvalitet och tillgänglighet för kommunkoncernens medarbetare har vinnaren satt Ronneby på kartan. Vinnaren uppmanar alla att se framåt och genom att ha välkomnat sin nya digitala medarbetare BerIT inspirerar de andra kommuner att våga titta utanför boxen och testa nya lösningar som harmonierar med framtidens behov.

Andra placering
Daglig avstämning – Havsgruppen hemtjänst, vård- och omsorgsförvaltningen

Med enkla medel har både arbetsmiljö och kommunikation likväl som kvalitén inom verksamheten förbättrats. Genom daglig samverkan och återkoppling mellan berörda professioner erhålls en kontinuerlig uppföljning vilket resulterar i både sociala och medicinska förbättringar för vårdtagaren samt förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. Dialogens styrka har gett vinster för både vårdtagare, medarbetare och verksamhet.

Tredje placering
Förändrat arbetssätt – Personalenheten, kommunledningsförvaltningen

Med hjälp av ordning och reda, förtroende och tillit samt en tydlig vision och en gemensam verksamhetsplan har en utvecklingsresa genomförts som skapat mervärde på olika nivåer inom kommunkoncernen. Genom kompetenshöjande insatser, en ökad digitalisering och ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor har möjligheterna för ett hållbart arbetsliv för medarbetaren likväl som Ronneby kommuns arbetsgivarvarumärke stärkts.

Grattis till samtliga finalister för betydande framsteg och fin utveckling av kommunkoncernens verksamheter!

Pristagare Bästa Framsteg 2021

2018 instiftade Ronneby kommun det årliga priset Bästa Framsteg. Samtliga verksamheter inom kommunkoncernen är välkomna att lämna in tävlingsbidrag. När ansökningstiden gått ut bedömer och poängsätter en jury bestående av representanter från kommunens Kvalitetsgrupp de inkomna bidragen utifrån fastställda kriterier och tillslut kan en vinnare koras.