Artikeln publicerades 21 oktober 2021

Digitala medarbetaren Ronney och Socialförvaltningen förstapristagare i Bästa Framsteg

Försörjningsenheten, Socialförvaltningen, tar hem förstapriset i Bästa Framsteg för andra året i rad. På torsdagen belönades de med 10 000 kronor för sitt förändringsarbete som lett till ökad tillgänglighet och en effektivare handläggning av ekonomiskt bistånd.

År 2020 införde Försörjningsenheten den digitala medarbetaren Ronney som tar hand om ansökningar gällande ekonomiskt bistånd. Med hjälp av den nya tekniken har tid frigjorts för handläggarna och handläggningstiderna har kortats ned betydligt, vilket inneburit ökad service för kommunens medborgare.

Ronneby kommun instiftade 2018 ett årligt pris för Bästa Framsteg inom kommunkoncernen. Syftet med priset är att uppmärksamma och sprida goda exempel på utveckling i verksamheten. För att kunna ansöka om priset måste betydande framsteg ha uppnåtts utifrån ett strukturerat utvecklingsarbete. En jury bestående av representanter från kommunens kvalitetsgrupp har bedömt och poängsatt de inkomna bidragen utifrån fastställda kriterier och till slut har en vinnare korats.

Socialförvaltningen tar hem förstapriset för andra året i rad. År 2019 belönades förvaltningen för sina terapihundar.

Juryns motivering till förstapriset i år lyder:

”Genom ett strukturerat och genomtänkt utvecklingsarbete har ökad tillgänglighet och en effektivare handläggning förbättrat servicen för kommunens medborgare samt förbättrat arbetsmiljön för verksamhetens medarbetare. Verksamhetens målmedvetna förändringsarbete med hjälp av ny teknik utgör ett fint föredöme och inspirationskälla för både kommunens interna arbete likväl som andra kommuner i behov av utveckling.”