Artikeln publicerades 7 september 2021

Miljö- och byggnadsförvaltningen ökar sin tillgänglighet och service med nya e-tjänster

Startsidan miljö- och bygg e-tjänster.

Från miljö- och byggnadsförvaltningens startsida för e-tjänster kan du välja att klicka in på e-tjänsterna för antingen miljö eller bygg.

Nu lanserar miljö- och byggnadsförvaltningen sex nya e-tjänster. Det innebär att du som kommuninvånare digitalt kan ansöka om exempelvis enskilt avlopp och lämna klagomål.

Ansökningarna skickas in med hjälp av ditt bank-id. Satsningen kommer att underlätta för såväl kommuninvånare som handläggare på förvaltningen.

- För sökanden gör standardiserade blanketter det enkelt att skicka in ansökan och se vilka uppgifter som behöver lämnas. Det är lätt att komplettera sina uppgifter om det skulle behövas och även följa sitt ärende, säger miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Iulia Ohlin och Kajsa Johnson.

De konstaterar samtidigt att kommunens service blir snabbare och bättre med de nya e-tjänsterna.

- Får vi in rätt uppgifter redan från början i ansökningsprocessen så kommer det att innebära snabbare hantering av ärendena. Samtidigt frigör det tid för våra handläggare som de kan lägga på andra arbetsuppgifter, säger Iulia Ohlin.

Tanken är att det framöver ska lanseras fler e-tjänster, men detta är en början med de mest förekommande ärendena.

De e-tjänster som lanseras nu i första steget är:

  • Ansökan/anmälan om enskilt avlopp
  • Kvalitetsförsäkran för enskilt avlopp
  • Ansökan/anmälan om installation av värmepump
  • Registrering av livsmedelsanläggning
  • Klagomål
  • Följ och komplettera dina miljöärenden

Med e-tjänsterna skickas ärendena direkt in i det ärendehanteringssystem som förvaltningen använder, viket gör att ansökningarna inte lika lätt riskerar att komma på villovägar eller hamna mellan stolarna.

- Det är en stor trygghet för såväl sökanden som handläggaren. Genom att erbjuda fler digitala tjänster så minskar vi dessutom mängden papper och därmed också vår klimatpåverkan, säger Iulia Ohlin och Kajsa Johnson.

Du hittar de nya e-tjänsterna antingen på startsidan ronneby.se eller via e-portalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.