Artikeln publicerades 1 april 2020

Ronneby kommuns första digitala medarbetare

Exempel process för robotic automation

Sedan mitten av februari 2020 tar Ronneby kommuns första digitala medarbetare hand om återansökningar av ekonomiskt bistånd.

Han heter Ronney RPA och arbetar 24 timmar, dygnet runt alla 365 dagar om året. Redan efter en månad i tjänst avlastar Ronneys arbetsinsats handläggarna inom försörjningsenheten som även de påverkas av coronakrisen med hög personalfrånvaro.

– Det är ett enormt stöd och en trygghet för personalen som jobbar med försörjningsstöd att veta att Ronney inte kan bli sjuk. Han är redan nu en uppskattad kollega som ser till att utbetalningar kan ske i tid, berättar socialförvaltningschef Birgitta Ratcovich.

Ronneby kommuns första digitala medarbetare kommer att arbeta under natten så att allting är förberett när handläggarna kommer till jobbet. Man kan då fortsätta direkt med det som Ronney förberett, exempelvis att fatta beslut i ärenden som är beräknade. När handläggaren har fattat beslut kommer Ronney RPA sedan att ta vid och genomföra utbetalningar.

Handläggare kommer även i fortsättning utreda rätten till bistånd och fatta beslut.

– Vi är enormt stolta att kunna driftsätta den automatiserade handläggningen inom försörjningsenheten. Som vi har förstått är det väldigt få kommuner som har kommit i mål med detta arbete, säger Birgitta Ratcovich.

Vad är RPA?

RPA står för Robotic Process Automation.

  • En digital medarbetare som programmeras till att utföra det vi säger åt den att göra.
  • Arbetar enligt angivna instruktioner.
  • Kan hantera manuella och monotona arbetsuppgifter.
  • Kan arbeta 24/7/365