Borgerlig vigsel

Ni som önskar en borgerlig vigsel kan vända er till medborgarservice på Stadshuset. Vi hjälper er till rätta med alla tänkbara frågor kring vigseln.

Hindersprövning

Innan ni kan ingå äktenskap måste ni ansöka om hindersprövning. Ansökan om hindersprövningPDF ska göras gemensamt hos skatteverket. Ansökan ska vara i original. När hindersprövningen är klar får ni inom ett par veckor två intyg - hindersprövning och vigselintyg som varar i 4 månader. Kontakta Medborgarservice för att boka en tid för vigsel. Intygen i original skickas eller lämnas till:

Medborgarservice
Stadshuset
Karlshamnsvägen 4
37280 Ronneby
Intygen ska vara insända senast två veckor före vigseln.

Val av lokal

Ni kan själv bestämma var vigseln ska ske. Det kan vara inomhus eller utomhus, i privat bostad eller mer offentlig lokal. Till er hjälp är här några förslag: Stadshuset, Brunnsparken, Karön

Vigselförrättare

Det finns sex berättigade vigselförrättare i Ronneby kommun. För att boka vigselförrättare kontakta Medborgarservice.

Anna-Clara Eriksson

Anna-Clara Eriksson

Ingrid Karlsson

Ingrid Karlsson

Malin Norfall

Malin Norfall

Nils Ingmar Thorell

Nils Ingmar Thorell

Sabina Bico

Sabina Bico

Sune Johansson

Sune Johansson

Vittnen

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Vittnena ska vara myndiga enligt svensk lag, dvs 18 år. För det mesta har brudparet egna vittnen men Ronneby kommun kan också bistå med vittnen vardagar mellan kl. 08:00-16:00.
Meddela Medborgarservice om ni eller era vittnen inte förstår svenska.

Utformning av ceremonin

Ceremonin tar cirka fem minuter och följer ett särskilt formulär. Formuläret finns översatt till olika språk. Utöver detta kan vigselförrättaren läsa en dikt eller kortare prosastycke, om ni så önskar. Har ni andra speciella önskemål om ceremonin kan ni komma överens med vigselförrättaren om detta.

Väljer ni Stadshuset som lokal är det för det mesta vigselrummet på andra våningen som används. Ronneby kommun svarar då för utsmyckning av lokalen med blommor och ljus. Blommorna överlämnas i dessa fall till brudparet efter vigseln. Efter vigseln underrättar Ronneby kommun Skatteverket.