Lokalt Ledd Utveckling

Tillsammans kan vi sätta fart på landsbygden!

SydostLeaders uppgift är att stimulera och inspirera till utveckling i vårt område. Nu bjuder man in  invånarna att själva påverka sin omgivning, sina levnadsvillkor och sin vardag!  De menar att vi tillsammans kan skapa en livskraftig landsbygd som främjar alla människors livskvalitet och en hållbar utveckling.

Målet med nuvarande programperiod är att skapa attraktiva områden med konkurrenskrafit verksamhet samt ge stimulans till ökad sysselsättning och nya företag. SydostLeader arbetar utifrån tre övergripande mål: Ökad attraktionskraft, Balanserad och hållbar livsmiljö och Strategiska samarbeten för lokal utveckling och tillväxt.

 Läs mer om SydostLeader och de möjligheter de skapar här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster