LandsbygdsTV

Ronneby kommun genomför genom samarbete med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Sydost Leader en satsning på informationsspridning till olika mötesplatser och besöksmål i Ronneby Kommun.

Genom modern teknik i form av flera skärmar som ska placerats både på centrala platser i Ronneby kommun, men också på landsbygden, vill Ronneby kommun tillsammans med Kommunbygderådet skapa en möjlighet att visa upp, marknadsföra och informera om olika aktiviteter på landsbygden. Ronneby Kommunbygderåd och de olika landsbygdsorternas företrädare har i samarbete med Ronneby kommun engagerat sig i utvecklingen av en egen informationskanal i syfte att informera om landsbygden och att knyta samman stad och landsbygd.

Ronneby kommun vill vidareutveckla LandsbygdsTV för att möjliggöra informationsspridning på flera olika mötesplatser och besöksmål. Tanken är att i mer ett långsiktigt projekt utveckla LandsbygdsTV med modern teknik, fler skärmar – både i stad och på landsbygd, och integrera denna informationskanal med Ronneby kommuns övriga marknadsföringskanaler. Genom en aktiv medverkan av landsbygdens företrädare finns reella förutsättningar för att skapa en gemensam marknadsföringsstrategi som leder till utveckling av hela Ronneby kommun, men framför allt landsbygden.

Konceptet landsbygdsTV är Ronneby kommun ensam om i hela Sverige. Genom ett långsiktigt projekt finns möjligheten att sprida detta koncept vidare i Blekinges övriga kommuner samt till övriga delar av Sverige. Vi ser också en stor utvecklingspotential med möjlighet till att vidareutveckla projektet efter projekttidens slut.

Kontaktpersoner i projektet

Ingegerd Lindén Projektledare braknetrampen@gmail.com
Ola Pagels Projektkoordinator h-ola.pagels@tele2.se
Jan-Erik Ronneback Projektkoordinator ronneback@blomstrandebygden.se
Tobias Ekberg Projektägare, Ronneby kommun tobias.ekberg@ronneby.se

Skärmarnas placering

LandsbygdsTV skärmarnas placering

Medfinansiärer

Projektet samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och LEADER.

Logotyperna för Europeiska jordbruksfonden och Leader