Avveckling av kopparnäten

Under 2018 genomför Telia en övergång från det traditionella kopparnätet i Ronneby till tjänster baserade på mer framtidssäkra lösningar, främst via fiber- och mobilnät. Förändringen berör privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer.  De kunder som drabbas kommer att bli informerade via brev ca 5 månader innan sista dag för att genomföra bytet.

Orsaken till övergången är att kopparnätet inte klarar att möta behoven vad avser kapacitet, stabilitet och driftsäkerhet när allt fler efterfrågar nya och avancerade digitala tjänster. Fiber- och mobilnät är därför redan idag de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling. Den ersättningslösning som används har enligt Telia mycket bättre mottagning och kan därför ge telefoni och bredband även till kunder som upplever att de har bristande mobiltäckning i sitt hem. Dessutom kompletterar Telia kostnadsfritt med en yttre antenn som riktas mot närmaste mobilmast när det behövs. 

I Ronneby kommun kommer 15 orter och 613 kunder att beröras av projektet som Telia kallar ”Framtidens nät” under första halvåret 2018. Nedanstående orter i Ronneby berörs i detta skede:

 • Edestad
 • Fogdakärr
 • Gunnerskulla
 • Gäddegöl
 • Hjortseryd
 • Harkniven
 • Härsjön
 • Kullåkra
 • Långgölsmåla
 • Liatorpsby
 • Möljeryd
 • Pålsmåla
 • Vermanshult
 • Öljehult
 • Örseryd

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som erbjuder alternativen till kopparnätet och alla berörda kommer att erbjudas en lösning via Telia eller någon annan operatör.

I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör finns en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst. Kundtjänsten har följande kontaktuppgifter:
Telefon: 010- 130 79 00 e-post info@telekomguiden.se  www.telekomguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Telia har särskilda erbjudanden via mobilnätet för kunder som inte längre kan få tjänster via kopparnätet. Telias lösningar via mobilnätet har en kraftfull inbyggd antenn som fångar upp även svaga mobilsignaler vilket gör att det går att ringa eller surfa även på ställen där mobiltelefoner vanligtvis inte fungerar. Vid behov kan kunderna erbjudas en yttre antenn samt installationshjälp.

Mer information om övergången: www.telia.se/framtidensnat Länk till annan webbplats.