Insikt

Kundnöjdhetsundersökningen Insikt som görs varje år visar att de som kom i kontakt med Ronneby kommun under förra året, 2017, rent övergripande var mest nöjda med det bemötande de fick. Ronneby kommuns kunder mest nöjda med bemötandet.

Undersökningen visar att Ronneby kommuns service hamnar på ett NKI, nöjd kundindex, på 66 i sitt myndighetsutövande, vilket är relativt bra. Siffran för riket är 69. Samtliga serviceområden - tillgänglighet,
information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet har ett NKI på mellan 60-74. Bemötande som fick högst hamnade på ett index på 74, där 100 är högsta betyg.

De myndighetsområden som följs upp är: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Resultat

Övergripande:

De som kommit i kontakt med vårt myndighetsutövande.

Rent övergripande uppgår NKI, nöjd kundindex, till 66 för Ronneby kommun. Det är ett resultat som är relativt bra och som ligger på ungefär samma nivå som i föregående mätning. Högst omdöme får bemötande med ett index på 74. Samtliga serviceområden har ett index på mellan 60-74.

Länk till rapport: Ronneby kommun - Myndighetsutövning 2017 Övergripandeöppnas i nytt fönster

 

Företag:

När det gäller företagens kontakt med Ronneby kommun så uppgår nöjd kundindex, NKI, för kommunen totalt sett till 69. Resultatet visar dock på en negativ utveckling för NKI över tid. Högst omdöme får bemötande med ett index på 77. Samtliga serviceområden har ett index på mellan 67-77.

Länk till rapport: Ronneby kommun - Myndighetsutövning 2017 FöretagPowerpoint

 

Övriga:

Ej privata företag.

När det gäller övriga (ej privata företag) uppgår NKI för Ronneby kommun totalt till 62, vilket är ett godkänt resultat. Det ligger på ungefär samma nivå som i föregående mätning. Högst omdöme får bemötande med ett index på 72. Samtliga serviceområden har ett index på mellan 55-72.

Länk till rapport: Ronneby kommun - Myndighetsutövning 2017 Övriga (ej privata företag)Powerpoint