Nätverk

Vårt samhälle förändras i snabb takt och det är därför mycket viktigt att ha kunskap om vad som händer i vår omvärld. Omvärldsbevakning sker bland annat genom deltagande i olika nätverk gällande internationellt arbete och EU-frågor.

Ronneby kommun är medlem i flera nätverk med målsättning att tillsammans med andra städer, kommuner och regioner påverka nationellt och internationellt i frågor som är av intresse för kommunen. En annan viktig del är att hitta samarbetspartners som vi kan samverka med i internationella projekt i syfte att stärka lokala insatser, men också att få information och utbyta erfarenheter med andra aktörer.

Nedan kan du läsa om vilka nätverk som Ronneby kommun är delaktig i när det gäller internationellt arbete och EU-frågor.

 

  • Blekinges EU-nätverk
    Detta nätverk fungerar som en viktig länk för regionens internationella samverkan. I närverket ingår representanter från regionens kommuner, landsting och högskola samt Kustbevakningen, Boverket och Energikontor Sydost.


  • Nätverket för EU-samordnare och Internationella projektutvecklare i Halland, Småland, Blekinge
    I detta nätverk ingår EU-samordnare och internationella projektutvecklare från Småland och Blekinge. Syfte med nätverksträffarna är att utbyta erfarenheter, diskutera internationella frågor och EU-projekt.