EU och omvärlden

Förutsättningarna till Ronneby kommuns utvecklingsarbete påverkas i hög grad av vår omvärld. Därför bör prioriterade områden ligga i linje med andra internationella och regionala satsningar vilket ökar förutsättningar till samarbete. Sveriges medlemskap i EU innebär många möjligheter. En viktig möjlighet för kommuner innebär deltagande i EU-projekt för att driva lokal utveckling. EU-projekt kan röra sig om allt från stora investeringsprojekt till mindre utbytesprojekt mellan skolor. Genom det internationella arbetet ska Ronneby kommun visa sitt ansvar och engagemang för en hållbar global utveckling. Viktiga frågor såsom klimatförändringar, fattigdomsbekämpning, integration, flyktingkris och mänskliga rättigheter kräver ett lokalt engagemang för global förbättring.

  • Agenda 2030 består av 17 globala mål som syftar till att bygga vidare på milleniemålen och slutföra vad som inte uppnåddes genom dem. De syftar till att förverkliga alla människors mänskliga rättigheter och att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. De är integrerade och delbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Målen och delmålen kommer att stimulera till handling under de kommande 15 åren på områden av avgörande betydelse för mänskligheten och planeten. Ronneby kommun har länge arbetat för en hållbar utveckling och integrerar numera Agenda 2030 i kommunens strategiska målområdena i vår styrmodell.
  • Växtplats Blekinge - vår gemensamma färdplan. Länk till annan webbplats. Den regionala utvecklingsstrategin Växtplats Blekinge är vår gemensamma färdplan, kartan som leder oss närmare visionen - fler människor som lever, arbetar och utvecklas i Blekinge. För att nå Blekinges önskade läge är strategin uppdelad i två strategiska områden, i Blekinge utvecklar vi attraktiva livsmiljöer och i Blekinge utvecklar vi ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning.