Internationellt arbete

Vi lever i en ständigt föränderlig värld och det som händer i vår omvärld påverkar oss alla på olika sätt, men vi i Ronneby har också möjlighet att vara med och påverka på den internationella arenan. Utgångspunkten för Ronneby kommuns internationella arbete är kommunens egna behov, prioriteringar och utmaningar.

Utgångspunkten för Ronneby kommuns internationella arbete är kommunens egna behov, prioriteringar och utmaningar. Ronneby kommuns internationella arbete syftar till att utveckla kommunens verksamhet genom internationella samarbeten, nätverk och projekt och därigenom medverka till att uppnå kommunens visioner och mål. Det internationella arbetet ska direkt eller indirekt göra det bättre för oss som bor i Ronneby kommun.

Ronneby kommuns internationella strategi

I december 2015 fattade Kommunfullmäktige beslut om Ronneby kommuns internationella strategi. Strategin anger prioriterade områden samt arbetssätt för det internationella arbetet för perioden 2016-2017.
Internationell strategi 2016-2017 Pdf, 419.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyheter