Internationellt arbetet

Med begreppet internationellt arbete menas att knyta internationella kontakter, delta i internationella nätverk, omvärldsbevaka, samt söka medel för olika projekt och genomföra internationella projekt inom prioriterade områden. Utgångspunkten för Ronneby kommuns internationella arbete är kommunens egna behov, prioriteringar, utmaningar och det som Sverige bedriver på globala plan.

Frågor som bedrivs av Sverige på globala planen är i förhållande till förändring som inte kan undvikas och strategi på lokala planen ska utformas utifrån dessa förändringar. Detta utgår från att påverkan ska äga rum ömsesidigt och ska anlitas på en strategi som ger oss möjlighet att vara med, påverka och förbereda oss till den förändring som sker på internationella arenan.

Sveriges inträde i FNs säkerhetsrådet under 2017-18 har ledat till goda framsteg som i sin tur ökat Sveriges inflytande inom olika områden, exempelvis inom konfliktförebyggande, fredsfrämjande och fredsbyggande, samt inom främjande av jämställdhet och kvinnors rättigheter. Sedan 1946 dvs. när FN bildades Sverige har haft en stor inverkan i fredsbevarande process.

Ett annat område där Sverige berikas är livskvalitet som i sin tur gjort Sverige till en attraktiv destination för många väl-utbildade akademiker och innovation sökande länder. Detta kan knyttas med positiv utveckling i hänsyn till åldring och arbetskrafts behöv. I detta fall har Svenska företag en stark ställning och kan bidrag med innovationsrik kunskap till båda utvecklande och utvecklings länder.

Livskvalitet, enligt the Lancet är en studie som utgår från en landets framställning till Agenda 2030 och Globala målen. Sverige kommer att införa dessa förändringar som föreslogs och fullfölja agenda 2030/globala målen redan detta år. För mer info; läsa gärna rapport av the Lancet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sverige Världens Tredje Basta Land På Livskvalitet Länk till annan webbplats.

Sverige bäst i världen på hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Att uppfylla Agenda 2030 och Globala målen redan detta år är på ett sätt att stryka Sverige som en framträdande land inom många områden. Ett sådant område är näringslivet, i hänsyn till omvärlden Sverige har en rik näringslivsmiljö vilken gör att många väljer att bli företagare.

For mer info om näringslivsutveckling i Sverige:

Best Countries For Business Länk till annan webbplats.

Why Does Sweden Produce So Many Startups Länk till annan webbplats.

Enhetlig med Sveriges representation och attraktivitet på globala planen. Ronneby Kommun har format sitt strategi som riktar mot att utveckla kommunens verksamhet genom internationella samarbeten, nätverk och projekt till att uppnå kommunens visioner och mål. Det internationella arbetet ska direkt eller indirekt göra det goda framsteg för oss som bor i Ronneby kommun. Exempel på ett sådant initiativ; Techtank – läs gärna här om det. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyheter