Ronneby Fairtrade City

Ronneby kommun blev diplomerad som en Fairtrade City 2008. Det är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, bedriver ett aktivt informationsarbete samt arbetar aktivt för ett utbud av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser. Fairtrade City diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i andan av Agenda 2030.

Här kan du läsa mer om vad Fairtrade är.länk till annan webbplats

Handlingsplan för Ronneby kommun

Som Fairtrade City har Ronneby kommun ett ansvar att kunna erbjuda etiskt märkta produkter enligt principerna för rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner inom kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt. För att diplomeringen Fairtrade City ska kvarstå krävs att kommunen årligen redovisar en ökning av de etiska inköpen och att politikernas ambitioner med den etiska konsumtionen förtydligas i en handlingsplan med mätbara och tidsatta mål.

Målen gäller för samtliga förvaltningar och lyder;
År 2020 är andelen inköpta rättvisemärkta produkter

  • Kaffe 40%
  • Te 20%
  • Kakao 20%
  • Socker/sirap 20%
  • Bananer 50%