Folkhälsa

Här hittra du information om Ronneby kommuns folkhälsoarbete.

Folkhälsopolicy

För det strategiska folkhälsoarbetet har Ronneby kommun en folkhälsopolicy med det övergripaden målet:

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för människor som lever och verkar i Ronneby kommun

Detta förutsätter att alla Ronnebybor erbjuds samma goda förutsättningar och möjligheter till hälsosamma val. I Ronneby kommun är en folkhälsopolicy framtagen för att möjliggöra ett långsitkigt och framgångsrikt folkhälsoarbete. I folkhälsopolicyn är följande fyra områden prioriterade.

  • Delaktighet och inflytande i samhället
  • Barns och ungdomars uppväxtvillkor
  • Fysisk aktivitet
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Policyn påvisar utvecklingsbehov inom de fyra prioriterade områdena samt förslag på vad som behöver göras för att uppnå målen. Du hittar  policyn under relaterad information nedan.