Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

Ronneby kommun har länge arbetat för en hållbar utveckling. Varför det är naturligt för oss att jobba med de Globala målen för hållbar utveckling i det lokala arbetet. Vi har börjat att integrera detta i vår ordinarie verksamhet och under 2018 ska de strategiska målområdena i vår styrmodell kopplas till de globala målen i Agenda 2030.