Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala, och miljömässiga dimensionerna, var en och viktig utgångspunkt i framtagande av de globala målen. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla. Flera av målen är beroende och direkt kopplade till varandra, vilket innebär att framgång för ett av målen ger postiva effektter på andra mål.

Hållbar utveckling i Ronneby kommun

I Ronneby kommun tycker vi att det är nödvändigt att hållbar utveckling genomsyrar vår lednings- och styrningsprocess. Det gör vi bland annat genom att kommmunens strategiska målområden har en direkt koppling till de globala målen.

2019 gjordes en nulägesbeskrivning av Ronneby kommun utifrån de globala målen. I nulägesbeskrivningen lyfts det fram nyckeltal som både beskriver den geografiska kommunen och den kommunala organisationen. Vill du veta mer om hur det ser ut i Ronneby kommun så presenteras de 17 målen nedan.