Strategier

Här finns kommunens strategidokument. En strategi är ett långsiktigt och överordnat styrdokument som pekar ut en riktning. Strategin uttrycker en önskvärd långsiktig utveckling av verksamheten men går inte in i detaljer.

Dokument

Klicka på dokumentet för att öppna filen.