Riktlinjer

En riktlinje är en mycket konkret form av styrdokument. En riktlinje kan ofta användas som en handbok för kommunens tjänstemän.

Dokument

Klicka på dokumentet för att öppna filen.