Stadshuset

Röstningslokal Stadshuset i Ronneby tätort. Ingång baksidan.

Gamla Karlshamnsvägen 2
Öppetid: 08.00-20.00

Du kan zooma och dra i kartbilden för att ändra vyn.