Utbildningsnämnden

Här hittar du protokoll och mötestider.

Mötestider 2021

Torsdagar kl. 08:30 den 21/1, 18/2, 18/3, 22/4, 20/5, 23/6, 19/8, 23/9, 21/10, 18/11 och 15/12. Inget sammanträde i juli.

Protokoll

Ordförande
Åsa Evaldsson
asa.evaldsson@ronneby.se

2021