Teknik-, fritid- och kulturnämnden 2020

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Nämndens ansvarsområde omfattar det som tidigare låg under Tekniska förvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen.

Ordförande
Anders Bromée
anders.bromee@ronneby.se

Mötestider 2020

Datum: 21/1, 18/2, 17/3, 21/4, 19/5, 16/6, inget sammanträde i juli, 18/8, 15/9, 20/10, 17/11, 8/12

Protokoll

2020