Teknik-, fritid- och kulturnämnden 2019

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Nämndens ansvarsområde omfattar det som tidigare låg under Tekniska förvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen.

Ordförande
Anders Bromée
anders.bromee@ronneby.se

Mötestider 2019

Datum, 31/1, 14/2, 14/3, 11/4, 16/5, 13/6, 12/9, 24/10, 21/11, 12/12


Protokoll

2019