Teknik-, fritid- och kulturnämnden

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Nämndens ansvarsområde omfattar det som tidigare låg under Tekniska förvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen.

Ordförande
Anders Bromée
anders.bromee@ronneby.se

Mötestider 2019

Första mötet hålls i Kallingesalen 09.00 den 31/1. Resterande mötestider kommer att beslutas på detta möte.

 

Protokoll

2019