Teknik-, fritid- och kulturnämnden

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Nämndens ansvarsområde omfattar det som tidigare låg under Tekniska förvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen.

Ordförande
Anders Bromée
anders.bromee@ronneby.se

Mötestider 2022

Tisdagar, kl. 09.00. Se plats för sammanträde i kallelse.

 • 25 januari
 • 15 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • Inget sammanträde i juli
 • 23 augusti, inställt
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 10 december

Protokoll

2022