Socialnämndens arbetsutskott

Här hittar du protokoll och mötestider.

Socialnämndens arbetsutskott hanterar individärenden.

Mötestider 2021

Datum: 19/1, 16/2, 23/3, 20/4, 18/5, 15/6, inget sammanträde i juli, 17/8, 21/9, 19/10, 23/11, 14/12

Ordförande
Therese Åberg
therese.aberg@ronneby.se

Protokoll

2021

OJ = Protokollet är omedelbart justerat (direkt i anslutning till sammanträdet).