Socialnämndens arbetsutskott

Här hittar du protokoll och mötestider.

Socialnämndens arbetsutskott hanterar individärenden.

Mötestider 2022

Ordförande
Therese Åberg
therese.aberg@ronneby.se

Tisdagar kl 13.00. Se plats för sammanträde i kallelse.

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • 14 juni
 • Inget sammanträde i juli
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Protokoll

2022

OJ = Protokollet är omedelbart justerat (direkt i anslutning till sammanträdet).