Socialnämnden 2020

Här hittar du protokoll och mötestider.

Ansvarar för bistånd till enskilda och familjer. Man håller sig väl förtrogen med lokala levnadsförhållanden. I samarbete med andra förvaltningar, organisationer och enskilda arbetar man för att främja goda livsmiljöer i Ronneby kommun.

Ordförande
Therese Åberg
therese.aberg@ronneby.se

Mötestider 2020

Datum: 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, 23/6, inget sammanträde i juli, 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 15/12

Protokoll

2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SocN 2020-01-28 §§ 1-2, OJ.pdföppnas i nytt fönster 393.3 kB 2020-02-06 13.13
SocN 2020-01-28 §§ 3-19.pdföppnas i nytt fönster 950.8 kB 2020-02-06 13.15
SocN 2020-02-25 §§ 20-33.pdföppnas i nytt fönster 713.5 kB 2020-03-03 16.38
SocN 2020-04-28 §§ 34-49.pdföppnas i nytt fönster 771.7 kB 2020-05-06 16.16
SocN 2020-05-26 §§ 51-67.pdföppnas i nytt fönster 758.9 kB 2020-06-04 10.56
SocN 2020-06-23 §§ 68-70, OJ.pdföppnas i nytt fönster 435.4 kB 2020-06-25 13.47
SocN 2020-06-23 §§ 71-85.pdföppnas i nytt fönster 807.1 kB 2020-06-30 16.17
SocN 2020-08-25 §§ 82-96.pdföppnas i nytt fönster 392.1 kB 2020-09-09 10.19
SocN 2020-09-29 OJ §§ 98, 101, 104, 106.pdföppnas i nytt fönster 291.4 kB 2020-09-30 09.14
Bilaga SN 2020-09-29 § 101.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2020-10-02 13.19
SocN 2020-09-29 §§ 97-115 med bilagor.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB 2020-10-07 10.18
SocN 2020-10-27 OJ §§ 116, 128.pdföppnas i nytt fönster 551.2 kB 2020-10-28 11.14
SocN 2020-10-27 §§ 116-128.pdföppnas i nytt fönster 911 kB 2020-11-04 15.26
SocN 2020-11-24 §§ 129-149.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-12-09 13.17
SocN 2020-12-15 §§ 150-165.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-12-22 09.51