Socialnämnden 2018

Här hittar du protokoll och mötestider för 2018.

Ansvarar för bistånd till enskilda och familjer. Man håller sig väl förtrogen med lokala levnadsförhållanden. I samarbete med andra förvaltningar, organisationer och enskilda arbetar man för att främja goda livsmiljöer i Ronneby kommun.

Ordförande
Åsa Evaldsson
asa.evaldsson@ronneby.se

Mötestider 2018

Tisdagar kl 13.00 i Listerbysalen.

Datum: 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5, 26/6, 28/8, 25/9, 23/10, 27/11 och 11/12.

Sammanträdet den 25/9 är flyttat till den 26/9 kl 13 00 i Listerbysalen.

Protokoll

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SocN 2018-01-30 § 7 omedelbart just.pdföppnas i nytt fönster 218.4 kB 2018-01-31 14.14
SocN 2018-01-30 §§ 1-13.pdföppnas i nytt fönster 686 kB 2018-02-07 08.52
SocN 2018-02-27 §§14-30.pdföppnas i nytt fönster 489.6 kB 2018-03-07 14.24
SocN 2018-03-27 §§ 31-49.pdföppnas i nytt fönster 481.4 kB 2018-04-05 14.24
SocN 2018-04-24, §§ 50-70.pdföppnas i nytt fönster 653 kB 2018-05-04 14.12
SocN 2018-05-29 §§ 73-81, 87 omedelbart just off.pdföppnas i nytt fönster 411.6 kB 2018-05-30 14.52
SocN 2018-05-29, §§ 71-96 off.pdföppnas i nytt fönster 861.8 kB 2018-06-08 15.37
SocN 2016-06-26 §§ 97-114.pdföppnas i nytt fönster 924.3 kB 2018-06-29 14.14
SocN 2018-08-28 §§ 115-135. §§ 118, 124 omedelbart just.pdföppnas i nytt fönster 691.8 kB 2018-09-05 10.33
SocN 2018-08-28 §§ 118, 124 omedelbart just.pdföppnas i nytt fönster 191.3 kB 2018-09-05 10.38
SocN 2018-09-26 §§ 136-154.pdföppnas i nytt fönster 832.5 kB 2018-10-02 10.41
SocN 2018-10-23, §§ 155-172.pdföppnas i nytt fönster 732.7 kB 2018-10-31 07.49
SocN 2018-11-27 §§ 175-176 omedelbart justerat.pdföppnas i nytt fönster 309 kB 2018-12-04 12.59
SocN 2018-11-27 §§173-189.pdföppnas i nytt fönster 616.9 kB 2018-12-04 13.00
SocN 2018-12-11, §§ 190-205.pdföppnas i nytt fönster 807.7 kB 2018-12-18 08.19