Socialnämnden

Här hittar du protokoll och mötestider.

Ansvarar för bistånd till enskilda och familjer. Man håller sig väl förtrogen med lokala levnadsförhållanden. I samarbete med andra förvaltningar, organisationer och enskilda arbetar man för att främja goda livsmiljöer i Ronneby kommun.

Ordförande
Therese Åberg
therese.aberg@ronneby.se

Mötestider 2020

Datum: 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, 23/6, inget sammanträde i juli, 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 15/12

Protokoll

2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SocN 2020-01-28 §§ 1-2, OJ.pdföppnas i nytt fönster 393.3 kB 2020-02-06 13.13
SocN 2020-01-28 §§ 3-19.pdföppnas i nytt fönster 950.8 kB 2020-02-06 13.15
SocN 2020-02-25 §§ 20-33.pdföppnas i nytt fönster 713.5 kB 2020-03-03 16.38