Socialnämnden

Här hittar du protokoll och mötestider.

Ansvarar för bistånd till enskilda och familjer. Man håller sig väl förtrogen med lokala levnadsförhållanden. I samarbete med andra förvaltningar, organisationer och enskilda arbetar man för att främja goda livsmiljöer i Ronneby kommun.

Ordförande
Therese Åberg
therese.aberg@ronneby.se

Mötestider 2021

Datum: 26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 25/5, 22/6, inget sammanträde i juli, 24/8, 28/9, 26/10, 30/11, 21/12

Protokoll

2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SocN 2021-01-26 §§ 1-12.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2021-02-04 13.34
SocN 2021-02-23 OJ §§ 13,34.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2021-02-23 17.35
SocN 2021-02-23 §§ 13-34.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2021-03-03 13.51
SocN 2021-03-30 §§ 35-51.pdföppnas i nytt fönster 3.1 MB 2021-04-08 17.13