Socialnämnden

Här hittar du protokoll och mötestider.

Ansvarar för bistånd till enskilda och familjer. Man håller sig väl förtrogen med lokala levnadsförhållanden. I samarbete med andra förvaltningar, organisationer och enskilda arbetar man för att främja goda livsmiljöer i Ronneby kommun.

Ordförande
Therese Åberg
therese.aberg@ronneby.se

Mötestider 2022

Tisdagar kl 13.00. Se plats för sammanträde i kallelse.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 31 maj
 • 21 juni
 • Inget sammanträde i juli
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 20 december

Protokoll

2022