Socialnämnden

Här hittar du protokoll och mötestider.

Ansvarar för bistånd till enskilda och familjer. Man håller sig väl förtrogen med lokala levnadsförhållanden. I samarbete med andra förvaltningar, organisationer och enskilda arbetar man för att främja goda livsmiljöer i Ronneby kommun.

Ordförande
Therese Åberg
therese.aberg@ronneby.se

Mötestider 2021

Datum: 26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 25/5, 22/6, inget sammanträde i juli, 24/8, 28/9, 26/10, 30/11, 21/12

Protokoll

2021