Kommunala pensionärsrådet 2019

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Ordförande
Anders Lund
anders.lund@ronneby.se

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Mötestider 2019

14/2, 11/4, 13/6, 12/9, 25/10 och 14/11 kl. 08.30.

Protokoll

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KPR 2019-02-14 §§ 1-12.pdföppnas i nytt fönster 841.2 kB 2019-02-19 11.03
KPR 2019-04-11 §§ 13-25.pdföppnas i nytt fönster 523.8 kB 2019-04-18 10.56
KPR 2019-06-12 §§ 26-36.pdföppnas i nytt fönster 256.8 kB 2019-06-18 12.57
KPR 2019-09-12 §§ 37-48 inklusiv e bilaga.pdföppnas i nytt fönster 808.9 kB 2019-09-16 10.53
KPR 2019-10-25 §§ 49-60 inklusive bilaga.pdföppnas i nytt fönster 356.8 kB 2019-11-01 11.43
KPR 2019-11-14 §§ 61-70 inklusive bilaga.pdföppnas i nytt fönster 474.1 kB 2019-11-19 10.31