Kommunala pensionärsrådet

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Ordförande
Anders Lund
anders.lund@ronneby.se

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Mötestider 2021

Datum: 25/2, 25/3, 27/5, 30/9, 28/10, 18/11

Protokoll

2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunala Pensionärsrådet 2021-05-27 §§ 1-12.pdf Pdf, 995.5 kB, öppnas i nytt fönster. 995.5 kB 2021-06-07 10.30
Bilaga riktlinjer för biståndsbedömning till vård-och omsorgsboende.pdf Pdf, 579.2 kB, öppnas i nytt fönster. 579.2 kB 2021-06-07 10.32