Kommunala pensionärsrådet

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Ordförande
Anders Lund
anders.lund@ronneby.se

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Mötestider 2019

14/2, 11/4, 13/6, 12/9, 17/10 och 14/11 kl. 08.30.

Protokoll

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KPR 2019-02-14 §§ 1-12.pdföppnas i nytt fönster 841.2 kB 2019-02-19 11.03
KPR 2019-04-11 §§ 13-25.pdföppnas i nytt fönster 523.8 kB 2019-04-18 10.56
KPR 2019-06-12 §§ 26-36.pdföppnas i nytt fönster 256.8 kB 2019-06-18 12.57