Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här hittar du protokoll och mötestider.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden för kommunstyrelsen.

Ordförande
Roger Fredriksson
roger.fredriksson@ronneby.se

Mötestider 2021

Måndagar 08,30

18/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 14/6, 16/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 13/12


Protokoll

2021