Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här hittar du protokoll och mötestider.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden för kommunstyrelsen.

Ordförande
Roger Fredriksson
roger.fredriksson@ronneby.se

Mötestider 2020

Måndagar kl. 08,30 i Listerbysalen

Datum: 20/1, 10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 20/4, 11/5, 25/5, 15/6, 10/8, 24/8, 7/9, 21/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 14/12

Protokoll

2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp