KS 2018

Här hittar du protokoll och mötestider.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Handlägger även ärenden som tidigare hanterades av Tekniska nämnden (som inte finns med i den nya nämndsorganisation som trädde i kraft 2011).

Kommunstyrelsens ordförande
Roger Fredriksson
roger.fredriksson@ronneby.se

Mötestider 2018

Tisdagar kl. 09:00 i Kallingesalen. OBS! Heldag.

Datum: 9/1, 6/2, 6/3, 10/4, 8/5, 5/6, 7/8, 11/9, 2/10, 6/11 och 4/12.

Protokoll

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ks 2018-01-09 §§ 1-25.pdföppnas i nytt fönster 998.1 kB 2018-01-17 15.30
Ks 2018-02-06 §§ 26-56.pdföppnas i nytt fönster 716.2 kB 2018-02-13 08.26
KS 2018-03-06 §§ 57-80.pdföppnas i nytt fönster 535.5 kB 2018-03-20 11.11
KS 2018-03-19 §§ 81-84.pdföppnas i nytt fönster 353.1 kB 2018-04-12 17.22
KS 2018-04-10 §§ 85-121.pdföppnas i nytt fönster 767 kB 2018-04-17 08.49
KS 2018-05-08 § 125 omedelbart justerat inkl. bilagor.pdföppnas i nytt fönster 9.5 MB 2018-05-09 10.08
KS 2018-05-08 §§ 122-155 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2018-05-24 16.03
KS 2018-06-05 §§ 156-210 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 4.6 MB 2018-06-21 11.50
KS 2018-08-07 §§ 211-246.pdföppnas i nytt fönster 816.3 kB 2018-08-22 07.33
KS 2018-09-11 §§ 247-282.pdföppnas i nytt fönster 909.7 kB 2018-09-18 10.13
KS 2018-10-02 § 285.pdföppnas i nytt fönster 235.3 kB 2018-10-02 15.42
KS 2018-10-02 §§ 283-304 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2018-10-17 10.15
KS 2018-10-30 §§ 305-307.pdföppnas i nytt fönster 219 kB 2018-11-06 16.09
KS 2018-11-06 §§ 308-359 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 3.2 MB 2018-11-23 08.10
KS 2018-12-04 §§ 360-411 .pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-12-10 15.56