Kommunstyrelsen

Här hittar du protokoll och mötestider.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande
Roger Fredriksson
roger.fredriksson@ronneby.se

Mötestider 2021

Tisdagar kl. 09,00

12/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12

Protokoll

2021