Kommunstyrelsen

Här hittar du protokoll och mötestider.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande
Roger Fredriksson
roger.fredriksson@ronneby.se

Mötestider 2020

Tisdagar kl. 09.00 i Kallingesalen

Datum: 14/1, 4/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 4/8, 1/9, 6/10, 3/11, 1/12

Protokoll

2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS 2020-01-14 §§ 1-26.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2020-01-23 07.55
KS 2020-02-04 §§ 27-69 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2020-02-18 11.24