Kommunstyrelsen

Här hittar du protokoll och mötestider.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande
Roger Fredriksson
roger.fredriksson@ronneby.se

Mötestider 2021

Tisdagar kl. 09,00

12/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12

Protokoll

2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS 2021-01-12 §§ 1-32.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2021-01-20 11.14
KS 2021-02-02 §§ 33-65.pdföppnas i nytt fönster 4.5 MB 2021-02-16 11.40
KS 2021-03-02 §§ 66-72 omedelbart justerat.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2021-03-03 08.31
KS 2021-03-02 §§ 66-106 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 7.1 MB 2021-03-15 10.07
KS 2021-03-16 §§ 107-110.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2021-03-29 08.47