KF 2018

Här hittar du protokoll och mötestider för 2018.

Mötena inleds med Allmänhetens frågestund och att de Medborgarförslag som lämnats in blir presenterade. Under Allmänhetens frågestund kan enskilda ställa frågor som hänger samman med något av ärendena på dagordningen.

Kommunfullmäktiges ordförande
Nils Ingmar Thorell
nilsingmar.thorell@ronneby.se

Vart fjärde år väljer Ronnebyborna kommunfullmäktiges 49 ledamöter.

Mötestider 2018

Torsdagar kl. 18.00 i Ronnebysalen med undantag för 28/3, 20/6, 31/10 och 19/12 som är onsdagar. OBS! Den 29/11 är det ett heldagssammanträde.

Datum: 25/1, 22/2, 28/3, 26/4, 31/5, 20/6, 30/8, 27/9, 25/10, 31/10, 29/11 och 19/12.

Protokoll

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2018-01-25 §§ 1-22.pdföppnas i nytt fönster 613.5 kB 2018-02-28 15.38
KF 2018-02-22 §§ 23-44.pdföppnas i nytt fönster 574 kB 2018-02-28 15.40
KF 2018-02-22 §§ 23-44 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 13.4 MB 2018-03-01 16.58
KF 2018-03-28 §§ 45-71 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 5.7 MB 2018-04-06 08.18
Protokoll KF 2018-04-26 § 89 (omedelbart justerad) inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 11.7 MB 2018-04-26 22.35
KF 2018-04-26 §§ 72-104 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 69.6 MB 2018-05-03 14.12
KF 2018-05-31 §§ 105-132 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2018-06-07 10.16
KF 2018-06-20 §§ 133-166 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 10 MB 2018-06-29 10.45
KF 2018-08-30 §§ 167-223 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 43.8 MB 2018-09-07 09.24
KF 2018-09-27 §§ 224-256 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 7 MB 2018-10-04 11.43
Protokoll KF 2018-10-25 §§ 257-261.pdföppnas i nytt fönster 340.8 kB 2018-11-06 15.55
KF 2018-10-31 §§ 262-285 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2018-11-08 10.53
KF 2018-11-29 §§ 286-321 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 6.7 MB 2018-12-06 16.18
KF 2018-12-19 §§ 322-372 inklusive bilagor.pdföppnas i nytt fönster 7.2 MB 2018-12-28 11.34