Information om valet på olika språk

Skylt på texten "vote here"

Information om det svenska valsystemet, vem som har rätt att rösta i EU-valet och mycket mer finns även på många andra språk, bland annat de svenska officiella minoritetsspråken. I listan nedanför hittar du samtliga språk informationen finns översatt till: