EU-val 2024

Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet i Sverige. Då får du en möjlighet att rösta fram dina representanter för de kommande fem åren.

skylt på husvägg med texten här kan du rösta

Du kommer att få ditt röstkort med posten cirka tre veckor innan valdagen. Röstkort skickas till alla som har rösträtt. På röstkortet innehåller också information om din vallokals adress och öppettider.

Förtidsrösta

Från den 22 maj kan både kommuninvånare och besökare förtidsrösta på olika platser i Ronneby kommun. För att få lov att förtidsrösta måste du ha med dig både röstkortet och en giltig id-handling. Under förtidsröstningen är det ofta mindre risk för trängsel och köbildningen jämfört med på valdagen.

Här hittar du information om förtidsröstning i Ronneby kommun

Rösta på valdagen

Om du röstar på valdagen går du till den vallokal du tillhör eller till en röstningslokal. Vilken lokal du tillhör står på röstkortet som kommer med posten omkring tre veckor före valet. Röstar du i din vallokal räcker det med att du har med dig din id-handling men till en röstningslokal måste du ha med dig både röstkortet och din id-handling. Runt om i kommunen finns 19 vallokaler och tre röstningslokaler kommer att hålla öppet på valdagen söndagen den 9 juni.

Här hittar du information om röstning på valdagen

Om du inte kan ta dig till vallokalen

Rösta från utlandet

Du kan rösta före valdagen med brev eller på någon av de ambassader och konsulat som har röstmottagning.

Läs om att rösta från utlandet Länk till annan webbplats.

Rösta med bud

Ett bud kan lämna din röst åt dig. Budet får inte hjälpa väljaren utan transporterar bara väljarens i ordninggjorda röst till en förtidsröstningslokal eller väljarens vallokal. För att rösta med bud måste du beställa ett särskilt material.

Läs mer om att rösta med bud Länk till annan webbplats.

Ambulerande röstmottagare

Du som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe kan boka en ambulerande röstmottagare. Det är en särskilt förordnad röstmottagare som kommer hem till din bostad och tar emot din röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal. Ambulerande röstmottagare bokas i förväg.

Här hittar du öppettiderna och kontaktinformation för bokning av den ambulerande röstmottagningen.

Om valet på andra språk Länk till annan webbplats.

Information om det svenska valsystemet och hur man röstar finns översatt till många språk bland att alla officiella svenska minoritetsspråk. Några andra exempel på översättningar är arabiska, bosniska, engelska, dari, somaliska och teckenspråk.

Här kan du hittar länkar och läsa mer

Mer om valet

Vill du läsa mer om valet, vilka partier som deltar, vem som kan rösta och hur man gör? På Valmyndighetens webbplats val.se finns mer information. Här kan du också ta del av resultatet efter valet.

Valmyndigheten: val.se Länk till annan webbplats.

Har du frågor om hur du kan rösta i Ronneby

Kontakta valkansliet på Ronneby kommun:
val@ronneby.se
0457-61 84 60