Artikeln publicerades 21 december 2021

Underrättelse om granskningsutlåtande

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Ronneby 22:1, Viggen norra etapp 2 i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till utökning av ett handels- och verksamhetsområde. Planen upprättas med ett standard planförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen har varit utskickad för granskning till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2021-06-11 till och med den 2021-07-02.

Ett granskningsutlåtande finns nu att tillgå för det aktuella planprojektet. Granskningsutlåtandet tillsammans med övriga handlingar kan också nås via:

Ronneby 22:1 - Viggen Norra etapp 2 - ronneby.se Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsen