Artikeln publicerades 5 november 2021

Underrättelse om antagande

Planprogram Hoby 19:1

Meddelande om antagande

Förslaget till planprogram för ny förskola i Bräkne-Hoby, Hoby 19:1, har antagits av Kommunfullmäktige 2021-06-23, § 167. Syftet med planprogrammet är att utreda lokaliseringsalternativ för ny förskola inom Sanden i Bräkne-Hoby. Protokollet justerades och anslogs på kommunens anslagstavla 2021-07-01. Beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2021-11-05. Anslaget tas ned 2021-11-28. Ett planprogram är inte en juridiskt bindande handling och kan följaktligen inte överklagas.

Du kan ta del av antagandehandlingarna och protokoll på www.ronneby.se/forskolabraknehoby Länk till annan webbplats.