Artikeln publicerades 5 november 2021

Kungörelse om antagande

Meddelande om antagande Planprogram Hoby 19:1

Förslaget till planprogram för ny förskola i Bräkne-Hoby, Hoby 19:1, har antagits av Kommunfullmäktige 2021-06-23, § 167. Beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2021-07-01.

Då meddelandet berör ett stort antal sakägare kungörs meddelandet i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 35§

Du kan ta del av antagandehandlingarna på www.ronneby.se/forskolabraknehoby Länk till annan webbplats.