Artikeln publicerades 4 maj 2021

Kungörelse om remiss: ansökan om ändrad användning från boende till förskola, Älgbacken 4, entréplan

Kungörelse om remiss: ansökan om ändrad användning från boende till förskola, Älgbacken 4, entréplan

Fastighet: Älgen 4

Ärendet: Ansökan om ändrad användning från boende till förskola, Älgbacken 4, entréplan.

Ytterligare information i ärendet finns att tillgå på Miljö- och byggnadsförvaltningen, Ronneby Kommun.

Upplysningar

Som granne ges ni möjlighet att yttra er i rubricerat ärende. Ert yttrande ska vara miljö- och byggnadsförvaltningen tillhanda senast 14 maj 2021 antingen via post till Ronneby kommun, miljö- och byggnadsförvaltningen, 372 80 Ronneby eller e-post till mbf@ronneby.se. Märk yttrandet med Älgen 4 och diarienummer 2020/722.

Om ni inte lämnar in något yttrande kommer miljö- och byggnadsnämnden ändå besluta i ärendet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN