Artikeln publicerades 18 november 2020

Kungörelse: Kommunfullmäktige i Ronneby 2020-11-26 kl. 09:00, Ronnebysalen

Kungörelse: Kommunfullmäktige i Ronneby 2020-11-26 kl. 09:00, Ronnebysalen

ommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde

Torsdagen den 26 november 2020, kl. 09:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerare
Dnr 2020-000015

2. Medborgarförslag 2020
Dnr 2020-000013

3. Frågor
Dnr 2020-000012

4. Interpellationer
Dnr 2020-000014

5. Allmänpolitisk debatt med anledning av beslut om budget 2021, plan 2022-2023 och skattesats 2021 (Kommunstyrelsens förslag till budget 2021, plan 2022-2023länk till annan webbplats)
Dnr 2020-000600

6. Budget 2021 plan 2022-2023 för Ronneby kommun
Dnr 2020-000438 (Kommunstyrelsens förslag till budget 2021, plan 2022-2023länk till annan webbplats)

7. Skattesats år 2021
Dnr 2020-000439

8. Budget 2021 AB Ronneby Helsobrunn
Dnr 2020-000526

9. Ronneby Miljö & Teknik budget 2021
Dnr 2020-000514

10. Ronneby Miljöteknik Energi AB budget 2021
Dnr 2020-000512

11. Ett regionövergripande Tech Tank
Dnr 2020-000498

12. Anläggningsavgift för bostadsfastighet om fler än en lägenhet eller annan fastighet gällande en vattentjänst
Dnr 2020-000548

13. Förslag på taxehöjning - Renhållning
Dnr 2020-000511

14. Blekinge Arkipelags framtida bemanning och finansiering, förslag
Dnr 2020-000483

15. IT-policy
Dnr 2019-000663

16. Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, oktober 2020
Dnr 2020-000495

17. Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Dnr 2020-000506

18. Tjänstegarantier Miljö- och byggnadsnämnden
Dnr 2019-000583

19. Antagande av ny taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken med flera lagstiftningar
Dnr 2020-000492

20. Folkets hus Kallinge, förfrågan om köp av fastighet
Dnr 2020-000499

21. Uppdrag ny detaljplan på del av Ronneby 24:13 och 24:16 samt Risatorp 3:63
Dnr 2020-000534

22. Taxabestämmelser inklusive avgift avseende rengöring och brandskyddskontroll Räddningstjänsten Östra Blekinge
Dnr 2020-000513

23. Delårsrapport 2020 Cura Individutveckling
Dnr 2020-000509

24. Redovisning av kommunalt partistöd 2019
Dnr 2020-000061

25. Besvarande av medborgarförslag - skylt och hundbajstunnor till nya cykelbanan i Johannishus
Dnr 2020-000050

26. Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Anlägga en mobil isbana på torget vintertid
Dnr 2020-000072

27. Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Genomfartsled mellan Ronnebyvägen och Viggenområdet
Dnr 2020-000300

28. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle (L) om en inkluderade kulturskola
Dnr 2018-000503

29. Motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) angående hall i Listerby
Dnr 2020-000489

30. Motion från Sune Håkansson (RP) angående antalet politiker mm
Dnr 2020-000587

31. Anmälan av motioner
Dnr 2020-000011


Klicka här för att komma till websändningen av kommunfullmäktige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster